به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی کارگر نیمه ماهر جهت کابینت سازی با بیمه و مزایا

09123501023

آگهی های مرتبط

استخدام اپراتور CNC

استخدام اپراتور CNC

کارگر ماهر