به اشتراک بگذارید

ابهر / تمام محله ها

یک شرکت تولیدی در استان زنجان، شهرستان ابهر در نظر دارد جهت انجام امورات ترابری و حمل و نقل محصولات تولیدی خود اقدام به خرید حق الامتیاز شرکت حمل و نقل کالا نماید.
لذا متقاضیان و واجدین شرایط جهت هماهنگی های لازم با شماره های ذیل تماس حاصل و یا پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به آدرس الکترونیک ذیل ارسال فرمایند.
02435284176
info@anasteelco.com

09120675486

02435284176

info@anasteelco.com
آگهی های مرتبط

اتـو بـار بهشتـی حمل بار

اتـو بـار بهشتـی حمل بار

حمل و نقل و باربری