به اشتراک بگذارید

تهران / آفریقا

در بخش حوزه صنعت بیمه و آشنایی کامل به بخش صنعت بیمه گری
سابقه کار : سه سال رییس حسابداری در شرکتهای بیمه ای
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
خانم
محدوده کاری : خیابان آفریقا
ایمیل :
insurancejob2021@gmail.com

insurancejob2021@gmail.com
آگهی های مرتبط

استخدام حسابدار آقا

استخدام حسابدار آقا

حسابدار