به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

سرپرست امور مالی
حداقل 10 سال سابقه کار در حوزه مالی 5 سال سابقه سرپرست مالی / حسابدار ارشد
مسلط به زبان انگلیسی
ترجیحا آقا
job@kansaipaint.ir

job@kansaipaint.ir
آگهی های مرتبط

شرکت دارویی بهداشتی

شرکت دارویی بهداشتی

حسابدار