به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

استخدام (فوری) تعداد زیادی کارگر بسته بندی جهت کار در کارخانه صنایع غذایی جنسیت آقا با حقوق و مزایای مکفی و بیمه تامین اجتماعی . جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

09368109637

آگهی های مرتبط

کارگر خانم و آقا و انباردار نیازمندیم

کارگر خانم و آقا و انباردار نیازمندیم

کارگر ساده