بازگشت

استخدام / سایر مشاغل

مراقب خانم روزانه-امور منزل

به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

مراقب خانم روزانه امور منزل و آشپزی،امور پذیرایی شرکت 8تا20حداقل دیپلم 200 / 3م و

09122658238

22607111

آگهی های مرتبط

استخدام پرستار سالمند و کودک

استخدام پرستار سالمند و کودک

موسسات کاریابی

فرمانیه ۲ خواب نوساز

موسسات کاریابی

فرنچ بولداگ اصیل

موسسات کاریابی

سگ گلدن رتریور ( مولد )

موسسات کاریابی