بازگشت

استخدام / سایر مشاغل

مراقب خانم روزانه-امور منزل

به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

مراقب خانم روزانه امور منزل و آشپزی،امور پذیرایی شرکت 8تا20حداقل دیپلم 200 / 3م و

09122658238

22607111

آگهی های مرتبط

دوره آموزشی پرورش ماهی قزل آلا و سالمون

دوره آموزشی پرورش ماهی قزل آلا و سالمون

آموزش و خدمات