به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

زمین با کاربری تجاری اداری
سند شش دانگ به نام یک شخص و آزاد می باشد
که سند 60 ساله ی شاهنشاهیش با 15 جلد هم موجود می باشد
بر خوده خیابان اصلی پیروزی مناسب برای ساخت پاساژ بیمارستان مجموعه ، بانک ، و ...
زیر قیمت منطقه با در نظر داشتن این که خیابان پیروزی بورس ساخت پاساژ و به روز رسانی شده است

09120743449

آگهی های مرتبط

مشارکت یا فروش کارخانه

مشارکت یا فروش کارخانه

فروش اداری و تجاری