به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

اپراتور دنده زن  جهت کاردرکارخانه  سنگین دنده چهاردانگه (داخلی 2)   55260290

آگهی های مرتبط

اپراتور فرز CNC نیازمندیم

اپراتور فرز CNC نیازمندیم

کارگر ماهر