به اشتراک بگذارید

تهران / مرزداران

خانم جهت کلیه امور منزل نظافت و آشپزی
روزانه یا شبانه روزی حقوق 3٫500 ( مرزداران )
09121087926

09121087926

آگهی های مرتبط

خدمتکار خانم جهت نظافت خوابگاه

خدمتکار خانم جهت نظافت خوابگاه

کارگر ساده