به اشتراک بگذارید

تهران / آرژانتین

منشی
و ریس دفتر
لیسانس با سابقه کار حداقل 5 سال
مسلط به امور اداری و کامپیوتر

09192733887

akramghodrati2537@gmail.com
آگهی های مرتبط

منشی کلینیک با روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته

منشی کلینیک با روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته

منشی