به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

بخارکار خانم با سابقه کار جهت کار در تولیدی تریکو بچه گانه نیازمندیم (حوالی جمهوری)
09033505012

09033505012

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط مانتو دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط