به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی خانم سنگ سوارکن روی موم و پرداختکار آقا ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

33137016

آگهی های مرتبط

استخدام جوشکار ماهر

استخدام جوشکار ماهر

کارگر ماهر