به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی نیروی مراقب خانم جهت مراقبت ازکودک وبیمار بصورت روزانه یاشبانه روزی فوری نیازمندیم پرداخت حقوق بدون کسری درکلیه نقاط تهران 2 44271971

آگهی های مرتبط

استخدام نیروی مراقب جهت مرکز سالمندان

استخدام نیروی مراقب جهت مرکز سالمندان

سایر مشاغل