به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

وردست قیچی کار جهت کار در کارگاه خیاطی، حداقل دیپلم نیازمندیم
66405260 ــ 021
09029476615

09029476615

66405260

آگهی های مرتبط

دوره آموزشی پرورش ماهی قزل آلا و سالمون

دوره آموزشی پرورش ماهی قزل آلا و سالمون

آموزش و خدمات