به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

وردست قیچی کار جهت کار در کارگاه خیاطی، حداقل دیپلم نیازمندیم
66405260 ــ 021
09029476615

09029476615

66405260

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط مانتو دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط