بازگشت

استخدام / کارگر ساده

استخدام تعدادی کارگر رستوران

به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

به تعدادی کارگر خدماتی جهت کار در رستوران نیازمندیم
09121753422

09121753422

آگهی های مرتبط

استخدام پولیش کار قطعات صنعتی

استخدام پولیش کار قطعات صنعتی

کارگر ساده

کارگر ساده آقا

کارگر ساده

آبدارچی

کارگر ساده