بازگشت

استخدام / کارمند

همـکار آقـا در شرکتی معتبر

به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

همـکار آقـا مسلط به سیکل سیستم سرمایشی اسپیلت جهت کادر اداری (در واحد خدمات پس از فروش) در شرکتی معتبر
Estekhdamir.miss@gmail.com

آگهی های مرتبط

صندوقدار جهت سوپر مارکت

صندوقدار جهت سوپر مارکت

کارمند