به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

آقا جهت سالن کاری رستوران هتل ، با بیمه و جای خواب نیازمندیم
77688717 ــ 021
77685892 ــ 021

77685892

77688717

آگهی های مرتبط

استخدام تخته کار

استخدام تخته کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام گریل کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام کمک آشپز

آشپز و مشاغل مرتبط