بازگشت

خدمات / آموزش و خدمات

آموزش تضمینی اظهارنامه و صورتهای مالی جدید

به اشتراک بگذارید

تهران / سعادت آباد

آموزش تضمینی اظهارنامه مالیاتی
حسابداری
حسابرسی
ویژه بازار کار
و
مدیران غیرمالی

آموزش گروهی=آموزشگاه محدوده سعادت آباد
تدریس خصوصی در محل مورد نظر شما
توسط مدرس جوان و باتجربه :
کارشناس ارشد حسابداری
عضو انجمن حسابداران خبره ایران IICA
عضو پیوسته انجمن مالی ایران IFA
عضو فعال شبکه تعاملی تحلیلگران جوان اقتصاد ایران
حسابرس ارشد

09129289628

آگهی های مرتبط

خريد و فروش 0912

خريد و فروش 0912

خدمات سیمکارت

سگ دالمیشن

خدمات سیمکارت

توله رتوایلر اصیل

خدمات سیمکارت

سگ ژرمن شپرد

خدمات سیمکارت