به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

مهندس الکترونیک مسلط به زبان برنامه نویسی c
و میکرو کنتلر stm32
jobelec1@gmail.com

آگهی های مرتبط

مهندس الکترونیک

مهندس الکترونیک

مهندس