بازگشت

استخدام / کارمند

کارمندخانم جهت تجهیزات پزشکی

به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

کارمندخانم جهت تجهیزات پزشکی، حداکثر25ساله
ساعت کاری از 30 : 9 الی 18
سه راه جمهوری
66345807 ــ 021

66345807

آگهی های مرتبط

استخدام مامور توزیع موزع

استخدام مامور توزیع موزع

کارمند