به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

وسط کار آقا (با بیمـه) در تولیدی پوشاک در محیطی مناسب نیازمندیم
66763601 ــ 021

66763601

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط و اتو کار با شرایط مناسب

استخدام خیاط و اتو کار با شرایط مناسب

خیاط و مشاغل مرتبط

دعوت به همکاری با شرایط عالی

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام با شرایط عالی

خیاط و مشاغل مرتبط