به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

شرکت شـانا به یک الگوساز حرفه ای ترجیحا مسلط به نـرم افـزار جمینی ، جهت فعالیت در زمینه لباس مجلسی و کـژوال نیازمند است
66484226 ــ 021
09122141094

09122141094

66484226

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط مانتو دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط