به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

تعدادی میاندوزکار، وسط کار و کارگر ساده جهت کار در تولیدی لباس زیر مردانه نیازمندیم
66413798 ــ 021

66413798

آگهی های مرتبط

تعدادی وسط کارخانم یا آقا

تعدادی وسط کارخانم یا آقا

خیاط و مشاغل مرتبط

شابلون زن

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام وسط کار

خیاط و مشاغل مرتبط

قدزن و قیچی کار

خیاط و مشاغل مرتبط