به اشتراک بگذارید

تهران / پاسداران

به تعدادی نیروی ساده و نیمه ماهر جهت کار برق صنعتی و ساختمانی نیاز داریم

09359044034

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده رستوران - آقا

استخدام کارگر ساده رستوران - آقا

کارگر ساده