به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

بخار کار و بسته بند خانم یا آقا جهت کار در تریکو زنانه نیازمندیم
66401063 ــ 021

66401063

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط مانتو دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط