به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

انجام صفر تا صد امور حسابداری و تکالیف مالیاتی شرکتها شامل:
تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
ثبت اسناد حسابداری و تحریر دفاتر قانونی
تهیه و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
تهیه و ارسال خرید و فروش فصلی(ماده 169 مکرر ق.م.م )
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و صورتهای مالی
تنظیم لوایح و دفاع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
**** انجام کلیه امور با حداقل هزینه ****
09122989664

09122989664

آگهی های مرتبط

خدمات سرمایه گذاری کارآفرینی و کسب و کار

خدمات سرمایه گذاری کارآفرینی و کسب و کار

مالی، بیمه، حسابداری

مشاوره مالیاتی و حسابداری

مالی، بیمه، حسابداری

خدمات حسابداری

مالی، بیمه، حسابداری

کارشناس حسابرسی داخلی

مالی، بیمه، حسابداری