بازگشت

استخدام / کارگر ساده

کارگر انبار حقوق وزارت کار بیمه

به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

کارگر انبار حداکثر 35 ساله با حداقل مدرک دیپلم ، با حقوق وزارت‏ کار و بیمه
(داخلی 203 ) 61672 ـ 021

آگهی های مرتبط

کارگر ساده نظافتچی

کارگر ساده نظافتچی

کارگر ساده