به اشتراک بگذارید

تهران / ایرانشهر

پاسخگویی به موقع و دقیق به سوالات کاربرانحضور به موقع در شرکتتوانایی انجام کار تیمیمهارت های شخصیتی و فنی لازم برای احراز موقعیت :آشنایی با اکسل و وردآشنایی با تایپآشنایی کامل با برنامه های اندرویدی

09125167367

آگهی های مرتبط

كارمند امور دفتری و بازاریاب و كارپرداز

كارمند امور دفتری و بازاریاب و كارپرداز

کارمند