بازگشت

استخدام / کارگر ماهر

به یک کارگر جوشکار آهن و پروفیل نیازمندیم

به اشتراک بگذارید

رشت / آب آسیاب

به یک کارگر جوشکار آهن و پروفیل جهت ساخت تابلو های تبلیغاتی نیازمندیم
حقوق ثابت ماهانه 3/000/000 تومان با اضافه کاری

09122309853

آگهی های مرتبط

کارگر فایبر گلاس

کارگر فایبر گلاس

کارگر ماهر