به اشتراک بگذارید

کرج / شهریار

سالن کار با حقوق 300 / 2 میلیون
(محدوده شهریار)
09127739279

09127739279

آگهی های مرتبط

استخدام تخته کار

استخدام تخته کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام گریل کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام کمک آشپز

آشپز و مشاغل مرتبط