به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

پرستاری همیاران فرشته بامجوز از وزارت بهداشت دارای افرادآموزش ودوره دیده با ارائه CD آموزشی مراقبت از بیمار،سالمند و کودک درمنزل
صادقیه 44232844
شریعتی 88600216

44232844

88600216

آگهی های مرتبط

نگهدار کودک و سالمند

نگهدار کودک و سالمند

خدمات کودک و سالمند

استخدام پرستار کودک و سالمند

خدمات کودک و سالمند

نگهدار کودک و سالمند

خدمات کودک و سالمند

همیاران کودک و سالمند

خدمات کودک و سالمند