به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

پرستاری همیاران فرشته بامجوز از وزارت بهداشت دارای افرادآموزش ودوره دیده با ارائه CD آموزشی مراقبت از بیمار،سالمند و کودک درمنزل
صادقیه 44232844
شریعتی 88600216

44232844

88600216

آگهی های مرتبط

مراقب آقا در سرای سالمندان

مراقب آقا در سرای سالمندان

خدمات کودک و سالمند

شرکت پرستاری سرای اطمینان

خدمات کودک و سالمند

نگهداری کودک و سالمند

خدمات کودک و سالمند

مرکز پرستاری کودک و سالمند

خدمات کودک و سالمند