به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

همکار خانم (امور مشترکین)
مسلط به کامپیوتر و ظاهری آراسته
ساعت کار8/30 تا 16 حقوق2میلیون
09370000263

09370000263

آگهی های مرتبط

صندوقدار جهت سوپر مارکت

صندوقدار جهت سوپر مارکت

کارمند