به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

یکنفر گرافیست
مسلط به نرم افزارهای طراحی و گرافیکی
با سابقه طراحی های گرافیکی
به صورت پاره وقت نیازمندیم
T.sadidigroup@yahoo.com

T.sadidigroup@yahoo.com
آگهی های مرتبط

استخدام نقشه کش صنعتی

استخدام نقشه کش صنعتی

طراح