به اشتراک بگذارید

تهران / ظفر

به یکنفر نیروی فنی آقا دیپلمه، جهت همکاری در شرکت تجهیزات پزشکی نیازمندیم .

09366968684

02122222150

آگهی های مرتبط

استخدام تکنسین اپراتور آسانسور

استخدام تکنسین اپراتور آسانسور

تکنسین