بازگشت

ساختمان / خدمات ساختمانی

اخذ جواز و پایانکار نما معماری سازه بازسازی

به اشتراک بگذارید

تهران / نیاوران

1 طراحی معماری با تامین حداکثر پارکینگ
2 طراحی بهینه انواع سازه با کاربری های مختلف
3 سبک سازی سازه
4 طراحی نقشه های برق و مکانیک
5 ارائه برگه محاسبات، معماری، برق و مکانیک، استحکام بنا ...
6 بازسازی محوطه سازی دکوراسیون داخلی
7 طراحی سازه های صنعتی
8 طراحی نما
9 اخذ جواز

09123263629

02188303667

آگهی های مرتبط

خدمات بازسازی

خدمات بازسازی

خدمات ساختمانی