به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

سالن کار رستوران صبحانه+ناهار+شام+جای خواب پایه 500 / 2 سعادت آباد

86128640

آگهی های مرتبط

استخدام سالن کار رستوران

استخدام سالن کار رستوران

آشپز و مشاغل مرتبط