به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعدادی ویزتور فروشنده موتور سوار توانمند آقا با حداقل 3سال سابقه کار در موادغذایی جهت فعالیت در شرکت تولیدکننده رنگهای ساختمانی نیازمندیم info@barad.co 5 ـ

02644213451

آگهی های مرتبط

استخدام تحصیلدار و بازاریاب مجهز به موتور

استخدام تحصیلدار و بازاریاب مجهز به موتور

بازاریاب