به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

فـاز 3 آبسرد 800متر داخل شهرک،موقعیت عالی قابل تفکیک به 2قطعه400متری

77730415

آگهی های مرتبط

فروش سوله و کارخانه 40کیلومتری گرمسار

فروش سوله و کارخانه 40کیلومتری گرمسار

فروش اداری و تجاری