بازگشت

استخدام / کارمند

به تعدادی نیروی فعال خانم

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعدادی نیروی فعال خانم با روابط عمومی بالا نیازمندیم ثابت + بیمه + پاداش و

09385763221

77434335

آگهی های مرتبط

کارشناس فروش خانم و آقا

کارشناس فروش خانم و آقا

کارمند