به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

حسـابدار
حداقل 5 سال سابقه کار
سن کمتر از 35 سال
حداقل لیسانس حسابداری
و یا رشته های مرتبط
ترجیحا ساکن شرق و شمال شرق تهران در زمینه پیمانکاری
hafezii.aban@gmail.com

22688395

hafezii.aban@gmail.com
آگهی های مرتبط

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

حسابدار