به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

شرکت تکین تجارت فرداد
جهت تکمیل کادر خود در استان تهران
از افراد واجد شرایط دعوت بهمکاری مینماید
کـارگر انبار جنسیت آقا سن کمتر از 35 سال
منظم،وقت شناس، مسئولیت پذیر، پـر انرژی
و با روحیه مثبت
حقوق ثابت + بیمه از روز اول
02122060302

02122060302

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر انبار

استخدام کارگر انبار

کارگر ساده