به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

« راننده مدیـر عامل » یک شرکت معتبر یکنفر راننده با اتومبیل مدل بالا،مدرک: فوق دیپلم.سن: 35 تا 45سال سابقه کار: 4سال ترجیحا ساکن مرکز یا شرق تهران نیازمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر
با تلفن ذیل تماس حاصل نمایید
80 و 44815070 داخلی 106 و 101

44815070

آگهی های مرتبط

استخدام راننده پایه 1

استخدام راننده پایه 1

راننده