به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

کارخانه تـیـجـان به تعدادی ویزیتور آقا یا خانم باحقوق 4میلیون+بیمه نیازمنداست
09197455749 و 33486547

09197455749

33486547

آگهی های مرتبط

به تعدادب بازاریاب حرفه ای بافن بیان قوی جهت فروش تجهیزات فلزی اشپزخانه نیازمندیم

به تعدادب بازاریاب حرفه ای بافن بیان قوی جهت فروش تجهیزات فلزی اشپزخانه نیازمندیم

بازاریاب