بازگشت

استخدام / کارمند

کارمند خانم با بیمه حقوق مزایا

به اشتراک بگذارید

کرج / شهریار

کارمند خانم جهت انجام امور اداری فروش
بیمه + حقوق و مزایای کامل
(محدوده سه راه شهریار)
داخلی 106 65603394

02165603394

آگهی های مرتبط

استخدام مامور توزیع موزع

استخدام مامور توزیع موزع

کارمند