بازگشت

استخدام / کارگر ساده

کارگر ساده آشنا به امور فنی

به اشتراک بگذارید

کرج / شهریار

کارگر ساده آشنا به امور فنی
(ماشین سازی مواد غذایی)
نیازمندیم
09393433274

09393433274

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده ظرفشوی

استخدام کارگر ساده ظرفشوی

کارگر ساده