بازگشت

استخدام / کارگر ماهر

آهنگر نیمه ماهر صنعتی کار

به اشتراک بگذارید

کرج / شهریار

آهنگر نیمه ماهر صنعتی کار
(ماشین سازی مواد غذایی)
نیازمندیم
09393433274

09393433274

آگهی های مرتبط

کارگر فایبر گلاس

کارگر فایبر گلاس

کارگر ماهر