به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تیغ زن ماهر در کارگاه تولیدی زنانه نیازمندیم 02155817539

02155817539

آگهی های مرتبط

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام مزدی دوز لباس کار

خیاط و مشاغل مرتبط