به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک شرکت مهندسی معتبر به یکنفر تکنسین فنی آشنا به سیستم های حفاظتی و دوربین مداربسته جوان و فعال نیازمند است info@novin afzar.ir

88289512

آگهی های مرتبط

استخدام تکنسین اپراتور آسانسور

استخدام تکنسین اپراتور آسانسور

تکنسین