به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

به یک طراح مسلط به نرم افزارهای طراحی جامدات
از جمله Geomagic ؛ Rhina Catia آشنابه پرینترسه بعدی اسکنرابروبادی ساعت کار8الی18 باحقوق + مزایا
(محدوده افسریه) 33859813 09380000038

09380000038

33859813

آگهی های مرتبط

استخدام طراح خانم

استخدام طراح خانم

طراح