بازگشت

استخدام / سایر مشاغل

استخدام چند ردیف شغلی درشرکت تولیدی قطعات پلیمری

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک شرکت تولیدی درزمینه قطعات پلیمری نیازمندنفرات ذیل می باشد:
1 مدیرتولیدآقاباسابقه مرتبط حداقل 5سال 2 بازرس کنترل کیفیت وآزمایشگاه با سابقه مرتبط حداقل 3سال 3 کارشناس برنامه ریزی تولید آقا/خانم با سابقه حداقل 5 سال ،مسلط به برنامه ریزی تولید شرکت واقع دراحمدآبادمستوفی
لطفانام شغل درموضوع ایمیل ذکرشود. ارسال رزومه به :polymerinfo99@gmail.com

polymerinfo99@gmail.com
آگهی های مرتبط

استخدام نقشه کش سازه و معماری

استخدام نقشه کش سازه و معماری

سایر مشاغل